آیا پنجره های upvc برای آب و هوای ساحلی مناسب هستند؟