عوامل مهم در انتخاب نوع و ضخامت شیشه در پنجره دو جداره

یکی از مهم ترین فاکتور ها در پنجره دوجداره،  نوع شیشه های مصرفی در این محصولات است .

تولید کننده پنجره دو جداره upvc  و پنجره آلومینیومی ترمال بریک با توجه به اهداف و نظر مصرف کننده از شیشه های دو جداره متفاوتی در ساخت محصولات خود استفاده می کند.

با توجه به اینکه شیشه های دو جداره عایق صوت، سرما و گرما هستند، لذا با توجه به اهمیت این موارد برای مصرف کننده، نوع شیشه مصرفی در تولید پنجره دو جداره حائز اهمیت است.
شیشه های دوجداره از سه قسمت تشکیل شده اند که شامل دو شیشه ی تک جداره و یک اسپیسر میان این دو شیشه می باشد. برای داشتن عایق حرارتی و عایق صوتی بهتر ، باید ضخامت شیشه ها را بیشتر انتخاب کرد  و ترجیحا از پروفیل هایی استفاده شود که دارای ضخامت شیشه بالاتر باشند.

زمانیکه هم عایق صوت  و هم عایق دما اهمیت داشته باشد بهتر است ضخامت دو شیشه  ۴ و 6 میلیمتر باشد که در این حالت عایق صوتی و عایق دمایی خوبی را فراهم خواهد کرد .

با توجه به اینکه شیشه بیشترین قسمت پنجره دو جداره را تشکیل می دهد، لذا انتخاب مناسب نوع شیشه دو جداره در تعویض در و پنجره قدیمی بسیار اهمیت داشته و تاثیر بسازی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت انرژی های سرمایشی و گرمایشی خواهد داشت.

عوامل مهم در انتخاب نوع و ضخامت شیشه در پنجره دو جداره