شیشه های دوجداره صنعتی

در یک خانه معمولی 25% انرژی از طریق دیوارها و حدود 40% از طریق پنجره ها تلف می شود. ویژگی مهم شیشه دو جداره عایق بودن آن است. منطق فیزیکی عملکرد شیشه دو جداره بسیار ساده است. هوا و گاز هدایت کننده حرارت ضعیف تری هستند. هوا یا گاز موجود ما بین دو جداره شیشه باعث عدم تبادل حرارت محیط بیرون و داخل ساختمان شده و محل سکونت شما را در تابستان خنک و زمستان گرم نگاه می دارد .

استفاده از پنجره نسل جدید با شیشه های دو جداره، باعث کاهش اتلاف انرژی شده و به سبب فاصله بین دو جداره میزان انتقال انرژی به روش جابه جایی نیز فوق العاده اندک است و این فاصله خود باعث عایق صوتی قوی تری نیز می شود.

در این راستا می توان از شیشه های سانرژی که نسل جدیدی از شیشه های ساختمانی می باشند استفاده کرد.

شیشه های سانرژی از بهترین شیشه ها با عملکرد بالا و با پوشش سخت در جهان می باشند و با خاصیت ویژه خود در تمام فصول سال باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می گردند. با استفاده از شیشه های سانرژی زمستانی گرم و تابستانی خنک را تجربه کنید.