نام شخصنام شرکتآدرستلفن
آقای حسین سعادت فردنمایندگی خوزستاناهواز – کیانپارس – خیابان دوم شرقی – پلاک 42 – مجتمع طوبی – طبقه اول – واحد 606133913126-7

09169207048

آقای عبدالرضا مهری صبانمایندگی خوزستاناهواز – خیابان انقلاب – جنب نمایندگی سایپا چینی کار – فروشگاه خوش اخلاق09036208500